Suomen transplantaatiokirurginen yhdistys on elinsiirtokirurgien ylläpitämä yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alan tietämystä. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja pyrkii tiedottamaan elinsiirtotoiminnasta.

 

Suomen XXI Transplantaatiopäivät 1.-2.2.2024

 

Puheenjohtajan tervehdys


Helmikuun alussa kokoonnumme jälleen Transplantaatiopäiville. Nyt jo XXI Transplantaatiopäivät tekevät paluun Helsingin keskustaan ja tapahtuma vietetään kokonaisuudessaan Pörssitalolla. Pari vuotta sitten päiviä vietettiin vielä osittain koronarajoitusten varjossa, mutta toiveemme on, että tällä kertaa pääsisimme kouluttautumaan ja tapaamaan kollegoita kasvotusten ympäri Suomen. Valitettavasti tälläkin kertaa ulkoiset tekijät näyttävät osallistuvan päivien kulkuun aivan viime metreillä. Nähtäväksi jää, miten suunniteltu poliittinen lakko vaikuttaa päivien toteutumiseen. Tätä kirjoittaessa näyttää ainakin siltä, että ulkomaiset luennoitsijat joutuvat esiintymään etäyhteyksien turvin lentoliikenteen sulun vuoksi.

Huolimatta viime vuosien sotealan tuiverruksista, elinluovutustoiminta on kivunnut koko ajan yhä korkeammalle tasolle. Haasteet niukkenevien resurssien ja henkilöstöpulan suhteen eivät ole onneksemme vähentäneet halukkuutta hoitaa mahdollisia elinluovuttajia. Päinvastoin vuonna 2023 yllettiin aivan uusiin ennätyksiin elinluovuttajien ja -siirtojen määrissä. Elinsiirtoja tehtiin kaikkiaan yhteensä 475, mikä on kautta aikojen korkein luku. Kiitos tästä kuuluu ennen kaikkea elinluovutussairaaloiden innostuneelle ja aktiiviselle henkilökunnalle. Toki Meilahdessakin on paiskittu töitä entistä kiivaammin ja tästä iso kiitos kaikille elinsiirtopotilaiden parissa työskenteleville.

Viime vuosina on tullut lukuisia muutoksia elinluovutusprosessin eri vaiheisiin. Nykyiset luovuttajien immunologiset tutkimukset sekä muutokset munuaissiirtojen ristikokeissa ovat muovanneet huomattavasti aikatauluja ennen elinirrotusleikkausta. Näillä uusilla käytännöillä on päästy lyhentämään huomattavasti munuaissiirteiden kylmä iskemia -aikoja, millä on ollut hyvin suotuisa vaikutus siirteiden pikaiseen käynnistymiseen. Ohjelmassa kuullaan, mitä nämä uudistukset käytännössä ovat ja miten ne ovat vaikuttaneet käytännön työnkulkuihin niin HUSin elinsiirtoyksikössä kuin elinluovutussairaaloissa kautta maan.

Tällä kertaa pureudutaan myös entistä tiiviimmin elinluovutuksen erilaisiin erikoistilanteisiin. Kuulemme mm. oikeuslääkärin ja lasten anestesiologin ajatukset elinluovutukseen. Ohjelmassa keskustellaan myös, voidaanko siirteiden laatua parantaa elinluovuttajien hoitoa tehostamalla ja miten aivokuoleman toteaminen ja irrotusleikkauksen ajankohta olisi viisainta optimoida. Saamme kuulla myös viimeisimmät tulokset DCDD-toiminnasta munuaissiirroissa ja miten tätä toimintaa olisi edelleen mahdollista kehittää, jotta mahdollisimman paljon myös muita siirteitä olisi tarjolla.

Ohjelmassa on tuttuun tapaan myös uusimmat kuulumiset eri elinsiirtojen ajankohtaisista hoitokäytännöistä. Pääsemme lisäksi tutustumaan elinsiirtoalan pohjoismaiseen yhteistyöhön ja tulevaisuuden hoitovaihtoehtoihin sekä kuulemaan kasvojensiirtojen pitkäaikaistulokset.

 

Toivotan antoisia elinsiirtopäiviä kaikille!

Johanna Savikko

Suomen Transplantaatiokirurgisen yhdistyksen puheenjohtaja

*************************************************************************************************

 

Ohjelma sisältää ajankohtaisia luentoja mm. DCDD-luovutuksesta. Transplantaatiopäivillä on vierailevina luennoitsijoina ESOT:n presidentti Gabriel Oniscu. Paris Transplant Group -tutkimusryhmää johtava Alexandre Loupy joutui valitettavasti lakon takia perumaan osallistumisensa. 

Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Jälki-ilmoittautuminen paikan päällä on mahdollinen 320 € (ei sisällä illallista) hintaan.

 

TÄRKEÄÄ: Transplantaatiopäivät järjestetään 1.-2.2.2024 Helsingin Pörssitalolla suunnitellusti poliittisesta lakosta huolimatta. Etäosallistumisen mahdollisuutta ei ole. 

 

 

Ohjelma

To 1.2.

9.00-10.00           Ilmoittautuminen, aamukahvi ja näyttely

10.00-10.10         Avaussanat ja vuoden elinluovuttajasairaala (Johanna Savikko, HUS)                         

10.10-12.00         Ajankohtaista elinluovutuksesta (pj. Johanna Savikko, Anu Koivusalo)

- Katsaus elinsiirtotoimintaan v. 2022-2023 (Arno Nordin, HUS)

- Luovuttajan immunologiset tutkimukset ja muutokset munuaisensiirtojen ristikokeissa

(Jouni Lauronen, Veripalvelu)

- Oikeuslääkärin näkökulma elinluovutukseen (Antti Virtanen, THL)

- Lapsi elinluovuttajana (Saija Näse-Ståhlhammar, HUS ULS)

- Irrotusleikkaus ennen ja nyt (Eija Tukiainen + Kaisa Ahopelto, HUS)

12.00-13.30          Lounas + näyttely

13.30-15.30          DCDD valokeilassa (pj. Kaisa Ahopelto, Marko Lempinen)

- DCDD tulokset Suomessa (Marko Lempinen, HUS)

- DCDD luovuttajan läheisten kokemuksia (Salla Salin, TAYS)

- DCDD luovutus ja sydänsiirrot (Karl Lemström, HUS)

- Expanding DCD activity with Normothermic regional perfusion  (Gabriel Oniscu, Karolinska Institutet)

15.30-16.00            Kahvi + näyttely

16.00-17.30            SyKe - sessio (pj. Antti Nykänen)

- ECMO siltana toipumiseen tai elinsiirtoon - ehkä myös elinluovutukseen
(Henri Ahonen, HUS)
- ScanCLAD tuloksia – minkä kalsineuriini-inhibiittorin aloitan keuhkonsiirtopotilaalle? (Peter Raivio, HUS)
- Luovuttajaperäinen soluvapaa DNA sydänsiirtopotilailla (Simo Syrjälä, HUS)
- Sydänsiirtolasten seuranta (Anu Kaskinen, HUS ULS)

19.00                        Illallinen

 

pe 2.2.                                       

9.00-9.45               Tutkimusta aivokuolleilta luovuttajilta Suomesta (pj. Eija Tukiainen)

RIPTRANS- tutkimus (Aki Uutela, HUS)
- Simvastatiini- tutkimus (Antti Nykänen, HUS)
- Aivokuoleman toteaminen ja irrotusleikkauksen ajankohta (Verner Eerola, HUS)

9.45- 11.00            Munuaisensiirroista (pj. Elisa Ylinen)

- Pohjoismainen yhteistyö elinsiirroissa (Carola Schauman, HUS)
- Munuaisensiirtopotilaan uudistetut hoito-ohjeet (Fernanda Ortiz, HUS)
- Transitio aikuispotilaaksi (Esa Riikonen, HUS)                 

11.00-11.30            Kahvi + Näyttely

11.30-13.00           What’s hot and new? (pj. Ilkka Helanterä)
- Kasvonsiirtojen pitkäaikaistulokset (Patrik Lassus, HUS)
- Mitä uutta elinsiirroissa? (Ilkka Helanterä, HUS)

13.00-                    Lounas

 

TRANSPLANTAATIOKIRURGISEN YHDISTYKSEN APURAHAT VUONNA 2023

 

Yhdityksen hallitus sai suuren määrän laadukkaita hakemuksia käsiteltäväkseen vuoden 2023 apurahajaossa.

Hakemusten perusteella hallitus päätyi jakamaan viisi kpl á 3000€ apurahaa korkeatasoisille väitöskirjaprojekteille. Vuonna 2023 jaettiin myös yksi keuhkonsiirtoja koskevaan tutkimukseen kohdennettu á 1000€ kannustusapuraha väitöskirjataipaleen alkuvaiheessa olevalle tutkijalle. 

Apurahansaajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.