Transplantaatiopäivät Korpilammella toukokuussa 2022

 

Suomen transplantaatiokirurginen yhdistys on elinsiirtokirurgien ylläpitämä yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää alan tietämystä. Tämän toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia ja pyrkii tiedottamaan elinsiirtotoiminnasta.

 

SAVE THE DATE

Suomen XX Transplantaatiopäivät 12.-13.5.2022

Toukokuussa 2022 pidetään jälleen valtakunnalliset Transplantaatiopäivät. Nyt 20. kertaa järjestettävä koulutustapahtuma kokoaa kaikki elinsiirtopotilaiden hoidossa työskentelevät ammattilaiset yhteen. Ohjelma sisältää ajankohtaisia luentoja mm. elinsiirtotoiminnasta COVID-aikana, juuri käynnistyneestä DCDD-luovutuksesta ja digitalisaation myötä kehittyvästä siirtopotilaiden evaluaatiosta ja seurannasta. 

Ilmoittautuminen tapahtumaan aukeaa marraskuussa.

Nähdään toukokuussa Hotelli Korpilammella!

 

TRANSPLANTAATIOKIRURGISEN YHDISTYKSEN APURAHAHAKU 2021

 

Suomen transplantaatiokirurginen yhdistys julistaa haettavaksi 2000 € apurahoja väitöskirjatutkimuksiin. Apurahoilla tuetaan tutkijoita, jotka tekevät transplantaatioalan tutkimusta.

Tieto päätöksestä julkaistaan joulukuussa 2021. Apurahan saajilta edellytetään raportointia yhdistyksen hallituksen osoittamalla tavalla. Lisätietoja saatavissa yhdistyksen sihteeriltä, Kaisa Ahopelto, kaisa.ahopelto@hus.fi.

Apurahahakemukset jätetään yhdistyksen nettisivujen www.stxky.fi apurahahakemuslomakkeella 31.10.2021 mennessä. Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen, enintään 2 sivua kattava tutkimussuunnitelma, josta tulee ilmetä myös haettavan apurahan käyttötarkoitus. Lisäksi hakemukseen tulee liittää CV sekä julkaisuluettelo.

 

 

Myönnetyt apurahat vuonna 2019:

Mm. seuraavat tutkimukset saivat apurahan

Nelli Sjöblom: Sklerosoivan kolangiitin syntyyn, etenemiseen ja ennusteeseen vaikuttavat tekijät

Ville Liukkonen: Protokollabiopsia ei-autoimmuuniperäisen sairauden vuoksi tehdyn maksansiirron jälkeen

Lauri Puustinen: Autoimmuunihepatiitti

 

Myönnetyt apurahat vuonna 2018:

Mari Eriksson: Immunogenicity of repeated dose 13-valent pneumococcal conjugate vaccine compared to the existing recommended protocol of pneumococcal polysaccharide vaccine in adult kidney and liver transplant patients

Jesper Kivelä: Lapsuusiällä maksansiirron saaneiden potilaiden maksan ja munuaisten toiminta

Ville Liukkonen: Auto-ja alloimmuniteetti akuutin maksan toiminnan pettämisen ja maksansiirron jälkeen

Juulia Räihä: Ennuste ja komplikaatiot munuaissiirtojen ja haima-munuaissiirtojen jälkeen

Christoffer Stark: Keuhkonsiirtopotilaiden geenidiagnostiikka uuden polven sekvensointi­mene­telmällä

 

Myönnetyt apurahat syksyllä 2016:

Sonja Boyd: Molekulaariset merkkiaineet PSC-potilaan sappinesteessä

Arie Passov: Hyytymisjärjestelmän aktivaatio munuaisensiirrossa

Jukka Rintala: Transformoiva kasvutekijä-beta akuutissa ja kroonisessa rejektiossa munuaistransplantaatiossa

Marko Vannas: Liver transplantation in primary sclerosing cholangitis; timing, changing indications, results and complications

 

Myönnetyt apurahat keväällä 2016:

Emil Holmström: Interleukiini-6:n rooli iskemia-reperfuusiovauriossa sekä akuutissa ja kroonisessa hyljinnässä sydänsiirteessä

Jenni Miettinen: Kroonisen nefropatian ennustetekijät munuaisensiirtolapsilla